ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี

ประเพณีลอยกระทง และ ประกวดนางนพมาศ

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และชุมชน ร่วมจัดงานประเพณีลอยกระทง และ ประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2565 ณ บริเวณวัดแสงเกษม โดยได้รับเกียรติจาก นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการจัดประกวดกระทงขนาดใหญ่ ที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชุมชนทั้ง 12 ชุมชนในเขตเทศบาล จัดส่งกระทงขนาดใหญ่เข้าประกวด ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนแสนตอ 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ชุมชนหนองแสงใต้ 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ชุมชนชัยอุดม ผลการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2563 ได้แก่ 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววริศรา อาทิตย์ หมายเลข 11 ชุมชนป่าก่อ ส่งเข้าประกวด 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นางสาวศิริพร ชัยบัวรินทร์ หมายเลข 5 ชุนชนดอนเสาโฮง ส่งเข้าประกวด 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นางสาวปิยวรรณ ทะนา หมายเลข 2 ชุมชนเวียงเกษม ส่งเข้าประกวด 4. รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวกชกร ถมพร้อม หมายเลข 3 ชุมชนเมืองใหม่ ส่งเข้าประกวด นางสาวมลฤดี สาประวัติ หมายเลข 4 ชุมชนศรีอุดม ส่งเข้าประกวด นางสาวญาตาวี บุญวัน หมายเบข 8 ชุมชนชัยอุุดม ส่งเข้าประกวด นางสาวหทัยชนก บุญมาเรือง หมายเลข 12 ชุมชน แดนเกษม ส่งเข้าประกวด 5. รางวัลขวัญใจประชาชน ได้แก่ นางสาวหทัยชนก บุญมาเรือง หมายเลข 12 ชุมชนแดนเกษม ส่งเข้าประกวด 6. รางวัลขวัญใจเทสโก้โลตัส ได้แก่ นางสาวอัญชลีญา สาโสม หมายเลข 10 ชุมชนหนองแสงเหนือ ส่งเข้าประกวด 7. รางวัลการแต่งกายยอดเยี่ยม (จากร้านเทียนทองไหมไทย) ได้แก่ นางสาวศิริพร ชัยบัวรินทร์ หมายเลข 5 ชุนชนดอนเสาโฮง ส่งเข้าประกวด

ประเพณีวันสงกรานต์ 2565

วันที่ 13 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายสุริยา จันทะสิงห์ ประธานสภาเทศบาล นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม พร้อมด้วยคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานกรรมการชุมชน ประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ ??ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านพระครูเวตวันวรกิจ เจ้าคณะอำเภอเดชอุดม เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ สวนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า **ทั้งนี้ได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิดอย่างเคร่งครัด

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ