ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 สภาเทศบาลเมืองเดชอุดมเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ แนะนำพนักงานที่โอน(ย้าย) มารับตำแหน่ง ได้แก่ น.ส. เยาวลักษณ์ กุลบุตร ตำแหน่ง ครู ประจำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (สิริลักษณ์ วิทยา อนุสรณ์) และการลงมติเห็นชอบ การขออนุมัติยกเลิกโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ขอนุมัติแก้ไขการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 และขออนุมัติโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และคณะผู้บริหาร มอบนโยบายให้พนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดมให้ร่วมจัดถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม สัปดาห์ละ 1 วัน/1 วัด เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยวันนี้สังกัดกองที่รับผิดชอบคือ กองการศึกษา ถวายภัตตาหารเช้า ณ วัดเวตวัน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรมจิดอาสา ทำความสะอาดบริเวณหน้าที่ทำการอำเภอเดชอุดม
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ต้อนรับ น.ส. เยาวลักษณ์ กุลบุตร ตำแหน่ง ครู ประจำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (สิริลักษณ์ วิทยา อนุสรณ์) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 พระครูเวตวันวรกิจ เจ้าอาวาสวัดเวตวันวิทยาราม เจ้าคณะอำเภอเดชอุดม ประธานฝ่ายสงฆ์ คณะสงฆ์อำเภอเดชอุดม ได้ร่วมจัดกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ทานศีลภาวนาและการสงเคราะห์ ณ วัดเวตวันวิทยาราม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการโดย คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ นายกองโทเสนีย์ มะโน นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมด้วย นายพิษณุพงษ์ ลิ้มวงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานลูกจ้างเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย พร้อมกันนี้ได้มอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ตัวแทนครอบครัวผู้ยากไร้จำนวน 10 ครอบครัว
วันที่ 10 เมษายน 2566 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ออกสำรวจลำห้วยคลองตลาด เริ่มจากชุมชนดอนเสาโฮง-เมืองเดชพลาซ่า และสอบถามแนวเขตแดนของเมืองเดชพล่าซ่าเพื่อทำการลอกคลองลำห้วยในลำดับต่อไป
วันที่ 6 เมษายน 2566 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ร่วมทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณวัดแสงเกษม
วันที่ 6 เมษายน 2566 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายสุริยา จันทะสิงห์ ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ มณฑลพิธีหอประชุมอำเภอเดชอุดม
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 10

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ