ประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยที่สอง

วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566 14:30
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 สภาเทศบาลเมืองเดชอุดมเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ แนะนำพนักงานที่โอน(ย้าย) มารับตำแหน่ง ได้แก่ น.ส. เยาวลักษณ์ กุลบุตร ตำแหน่ง ครู ประจำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (สิริลักษณ์ วิทยา อนุสรณ์) และการลงมติเห็นชอบ การขออนุมัติยกเลิกโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ขอนุมัติแก้ไขการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 และขออนุมัติโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ