สถานธนานุบาล

นางจำเนียร โภคสวัสดิ์

ผู้จัดการสถานธนานุบาล

นางดวงแก้ว มั่นทองพิทักษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางวาสนา ไหวดี

เจ้าพนักงานสถานธนานุบาล

นางสาวศิริพร มีศรี

เจ้าพนักงานสถานธนานุบาล

นายสุทธิเกียรติ สาริกานานนท์

เจ้าพนักงานสถานธนานุบาล

นายสุขเล็ก บุตรทอง

พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ