สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผน/รายงาน

ประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สมัยสามัญ สมัยที่สอง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 สภาเทศบาลเมืองเดชอุดมเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ แนะนำพนักงานที่โอน(ย้าย) มารับตำแหน่ง ได้แก่ น.ส. เยาวลักษณ์ กุลบุตร ตำแหน่ง ครู ประจำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (สิริลักษณ์...

[ 29-05-2566 ] Hits:301

ถวายภัตตาหารเช้า ณ วัดเวตวัน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และคณะผู้บริหาร มอบนโยบายให้พนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดมให้ร่วมจัดถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม สัปดาห์ละ 1 วัน/1 วัด เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยวันนี้สังกัดกองที่รับผิดชอบคือ กองการศึกษา ถวายภัตตาหารเช้า ณ วัดเวตวัน

[ 23-05-2566 ] Hits:275

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรมจิดอาสา ทำความสะอาดบริเวณหน้าที่ทำการอำเภอเดชอุดม

[ 23-05-2566 ] Hits:237

ต้อนรับพนักงานเทศบาล ดำรงตำแหน่งครู ประจำโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (สิริลักษณ์ วิทยา อนุสรณ์)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ต้อนรับ น.ส. เยาวลักษณ์ กุลบุตร ตำแหน่ง ครู ประจำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม (สิริลักษณ์ วิทยา อนุสรณ์) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม

[ 22-05-2566 ] Hits:650

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ