กองคลัง

นางกาญจน์ติมณฑน์ สารสมัคร์

ผู้อำนวยการกองคลัง


หัวหน้าฝ่าย

นางสาวทำนอง คำบุญมา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวอารัญ สายเสน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


พนักงานเทศบาล

นางสาวกัลยกร พิมพกัน

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

นางสาวอมรรัตน์ ช้างสาร

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ฃำนาญการ

นางสาวอารียา บุญหนุน

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

นางวันดี นามกุล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

นางภาวินา สารสัย

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

นายวัชราวุธ ผดุงเวียง

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

นางนัตยา บุุญนาค

เเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ