ถาม-ตอบ Q&A

 • ถาม : เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ออกวันไหนค่ะ ?
 • ตอบ : ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือนคะ
 • ถาม : ชำระภาษีโรงเรือนช่วงพักเที่ยงได้ไหมครับ ?
 • ตอบ : ได้ค่ะ มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ ไม่พักกลางวันค่ะ
 • ถาม : สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าได้รึยังค่ะ ?
 • ตอบ : ในเขตเทศบาล มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ บริเวณวัดแสงเกษม มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สถานที่ถ่ายรูป ลองไปแวะเยี่ยมชมนะคะ
 • ถาม : ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Government e-Service) คืออะไร ?
 • ตอบ : ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ คือ การให้บริการข้อมูลและการทำธุรกรรมของภาครัฐผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับบริการ เกณฑ์ในการพิจารณาว่าระบบสารสนเทศของหน่วยงานจัดว่าเป็นระบบบริการ อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ ครอบคลุมถึงการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลภายนอกหรือไม่ โดยกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้ง ประชาชน หน่วยราชการ ภาคธุรกิจ และองค์กร และมีการให้ข้อมูล สนับสนุน หรือให้บริการที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานท่านหรือไม่
 • ถาม : อยากทราบว่าต้องแจ้งเกิดภายในกี่วัน ?
 • ตอบ : แจ้งเกิดภายใน 15 วันครับ
 • ถาม : จะขออนุญาตก่อสร้างต้องติดต่อที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้างคะ ?
 • ตอบ : ติดต่อกองช่าง เทศบาลเมืองเดชอุดม เอกสารประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารเกี่ยวกับแบบแปลนการก่อสร้าง โฉนดที่ดินครับ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ