การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประธานกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชนทั้ง 31 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม รวมจำนวน 180 คน เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อให้นำเสนอโครงการ ความต้องการของประชาชน นำโครงการไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และ ประธานกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชนทั้ง 31 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม รวมจำนวน 150 คน ร่วม ประชุม ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลเมืองเดชอุดม โดยประเด็นในการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลในช่วงที่ผ่านมา และ ขอรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับวันเวลาสถานที่ในการจัดกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน สรุปผลการประชุม เทศบาลฯ กำหนดจัดโครงการในระหว่างเดือน มีนาคม – กันยายน สถานที่ในการจัดกิจกรรม/ โครงการตามชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาลทั้ง 31 ชุมชน รายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้
วันที่ 6 มกราคม 2566 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประธานกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชนทั้ง 31 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม รวมจำนวน 150 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม โดยประเด็นในการประชุมเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองเดชอุดม โดยกำหนดการจัดงานในวันที่ 9-10 มกราคม 2566 โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการในการจัดงานพิธีดังกล่าว ผลสรุปที่ได้จากการประชุมมีมติให้จัดพิธีบวงสรวงสมโภชในวันที่ 9 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป และจัดพิธีทำบุญตักบาตร ในวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองเดชอุดม โดยชุมชนต่างๆ จะร่วมด้วยช่วยกันจัดโรงทาน ข้าวต้ม ขนม น้ำดื่ม ชากาแฟ และขอให้เทศบาลเมืองเดชอุดม จัดโต๊ะและตกแต่งสถานที่สำหรับตั้งวางของให้เรียบร้อยสวยงาม ผลการดำเนินการ เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้จัดเตรียมสถานที่บริเวณศาลหลักเมืองเดชอุดม และคณะกรรมการชุมชนต่างๆ ได้ร่วมกันนำข้าวต้ม ขนม น้ำดื่ม ชากาแฟ ไว้สำหรับบริการผู้มาเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้การกิจกรรม/โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ