สภาเทศบาล

นายสุริยา จันทะสิงห์

ประธานสภาเทศบาล

นายเจนณรงค์ เดชอนันต์

รองประธานสภาเทศบาล

นายสุชาติ โพธิ์งาม

ปลัด/เลขานุการสภาเทศบาล

 


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายพิทักษ์ วีระพงษ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสมเกียรติ ไชยสัตย์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสมชาย คามวัลย์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสินทร ศรีธรรมา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสุริยา จันทะสิงห์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายอำนาจ ศรีสุข

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางประภา บัวศรี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายเจนณรงค์ เดชอนันต์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายฉัตรชัย สมดี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายปัญญา บุญมาเรือง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสมาน ผดุงเวียง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสุทธิศักดิ์ หงษ์รัมย์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นางสุวิมน ทองมาก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นางอ่อนสี โสภี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายนันทพัทธ์ เสียงเย็น

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นางวิราวัลย์ จันที

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นางกลิ่นผกา วงศ์พุทธะ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นางสมพร เอกอุ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ